Tuesday, January 31, 2012

சோனியா அரசின் இரகசிய அறிவிப்பு!

தேசியமாக இல்லாத இந்தியாவின் தேசிய விலங்கு - குள்ள நரி; தேசிய மலர் - அரலிப் பூ; தேசிய விளையாட்டு - இனப்படுகொலைப் போர்; தேசிய உணவு - மனித மாமிசம்; தேசிய வியாதி - ஆட்கொள்ளி..... இன்னும் அறிவிப்புகள் தொடரும்!.... இப்படிக்கு - ஆள் இந்தி(ய) கேடியோ!

No comments:

Post a Comment